Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


EGTC projektindító Kistolmácson 2013

2013. április 15-én kistolmácsi művelődési házban európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) projektindító megbeszélélésére került sor, melynek koordinálója a letenyei születésű Dr. Sebők Imre ügyvéd, aki elmondta, hogy ez a kezdeményezés már 2007 óta él és a 2007-2013-as tervezési, programozási időszakban is lehetőség van területi együttműködésen alapuló csoportosulás megalakítására, létrehozására. Az országban már jópár EGTC csoportosulás működik, említhetném Ung-Tiszta-Túr-Sajó csoportosulást, vagy éppen Rudabánya-Szerencs partnerséget.

Horvátországi partnertelepülés, Muraköz megyei Dekanovec (magyarul Dékánfalva) polgármestere, Ivan Hajdarović kihangsúlyozta, hogy nagyon örül az ilyesfajta kezdeményezésnek, július 1-re, Horvátország Európai Unió csatlakozási időpontjára várhatóan már elkészülnek a horvát település oldali dokumentációk a partnerség megalapozására, melynek regisztrációját az illetékes nemzeti hatóságnak kell benyújtani. Speciális helyzetben vannak, ugyanis a határmenti régió legkisebb, mindössze 860 fős lélekszámmal bíró községe. Megbeszélésen a polgármester bemutatta települését, elmondta, hogy folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, pályázat révén sikerült felújítani művelődési házukat, valamint a községi önkormányzat hivatali épületét. Jövőre nézve tervezik, hogy részt vesznek a szennyvízelvezetés és csatornahálózat kiépítésében, illetve – mivel a településen nincs orvosi ellátás, rendelés - egészségügyi ellátást is ki kívánják építeni. Községben általános iskola alsótagozata működik. A falunak hírnevét számos egyetemista hallgatója viszi a világban.

Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester kiemelte, a szomszádos országgal kötendő partnerség és közös feladatok nemcsak kulturális, hanem gazdasági oldalon is meg kell jelenjen a települések között. A csoportosulások, melyben magyar oldalról kettő (Kistolmács és a Vas megyei Nagymizdó település), míg Horvátországból Dekanovec település vesz részt, határon átnyúló transznacionális vagy interregionális együttműködési intézkedéseket is szervezhetnek és irányíthatnak, az EU pénzügyi hozzájárulásával. Határokon átívelő közlekedési, egészségügyi, kulturális, gazdaságfejleszési, munkahelyteremtési, kutatási, technológiafejlesztési, turizmus, környezetvédelem és oktatás nevelés területeken lehet együttműködni azzal a feltétellel, hogy a csoportosulás tagjainak legfeljebb két tagállam területén kell, hogy elhelyezkedjenek, működési formájuk pedig a társulás. Az alapszabály és alakuló ülést követően tagállamonként jóváhagyást kell benyújtani, s a nyilvántartásba vételt követően már lehetőség van a szoros együttműködésre. Társulás elnöki tisztségét évente más, az éppen soron következő település polgármestere tölti be. Hátterében a Régiók Bizottsága áll, amely támogatást nyújt a teljes körű végrehajtáshoz, elősegíti a tapasztalatcserét.

Az EGTC keretében települések, önkormányzatok együttműködése mellett a civil szervezetek is alakíthatnak csoportokat – tájékoztatott Farkas Szilárd, a Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület elnöke. Dekanovec településen működik önkéntes tűzoltóság, jövőre nézve akár közös projekteben is részt kívánnak venni.

Az indító beszélgetésen, megbeszélésen a két település vezetője kinyilvánította szóbeli szándékát, hogy május végére elkészítik a jövőbeni EGTC partnerségre vonatkozó egyezményüket, így a nyár folyamán már a közös projektötletek összegyűjtésére, sőt azt követően már társulás által pályázat benyújtására is sor kerülhet.

 

Fényképek